Tegoroczne obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od Mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny w naszym kościele parafialnym przez ks. proboszcza Stanisława Kowalika i ks. Kazimierza Trybułę. Obecni byli druhowie OSP i członkowie ZP ze sztandarami. W ramach dziękczynienia po komunii, młodzież ze scholi z p. organistką poprowadziła nabożeństwo w intencji Ojczyzny.  Bezpośrednio po Mszy udaliśmy się procesyjnie na Wzgórze Iwankowskie, polecając Bogu w modlitwie różańcowej Ojczyznę i tych, którzy polegli w Jej obronie.

Na Wzgórzu, pod Krzyżem Jubileuszowym,  odbył się apel ku czci poległych, delegaci Związku Podhalan, Wiejskiego Ośrodka Kultury i Harcerze złożyli kwiaty i zapalili znicze. Historię postawienia krzyża w tamtym miejscu przypomina tekst umieszczony na tablicy: Z inicjatywy ks. Antoniego Kolarza i ks. Mikołaja Piechury odbyła się 11 listopada 1921 roku wielka manifestacja patriotyczna dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę. Od kościoła w Ochotnicy Górnej wyruszył wówczas kilkutysięczny pochód mieszkańców całej Ochotnicy, który ze śpiewem pieśni  „Boże coś Polskę” wszedł na Wzgórze Iwankowskie wznoszące się nad cmentarzem, gdzie postawiono krzyż a na nim w blasze wycięty napis: „Bogu i Maryi na chwałę, Ojczyźnie w hołdzie, na pamiątkę zmartwychwstania Polski 11 listopada 1918”. Tablica ta, odnowiona w 2009 roku dzięki staraniom WOK-u, OSP, KGW i Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej, widnieje przy krzyżu do dzisiaj.

Po apelu, który poprowadził Jarosław Buczek i członkowie Związku Podhalan, zgromadzonych przy zapalonej watrze połączył wspólny śpiew tradycyjnych pieśni patriotycznych i legionowych, któremu przewodniczyli Harcerze z naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką p. Moniki Gierczyk i młodzież ze scholi parafialnej.

Dziękujemy wszystkim za wspólny udział w uroczystościach i włączenie się w te rocznicowe obchody, dając przykład patriotycznej postawy.

Fot. M. Polczyk, K. Czajka, J. Czajka