KILKA WYSZCZEGÓLNIONYCH POSTANOWIEŃ

Z DEKRETU KS. BPA:

 

1. „Wzywam wiernych świeckich do pozostania w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej.”

2. „W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie.” – Kościół jednak proponuje wiernym w tak nadzwyczajnych sytuacjach, jak obecna epidemia koronawirusa akt żalu doskonałego: „Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

JAK WZBUDZIĆ AKT ŻALU DOSKONAŁEGO?
W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50);
4) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
5) przyjąć Komunię św. (sakramentalnie lub duchowo).

3. „Przypominam, że okres w którym należy przyjąć Chrystusa w Komunii św. – czego wymaga od nas trzecie przykazanie kościelne – obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca br.).”

4. Od WIELKIEGO CZWARTKU włącznie, liturgia sprawowana jest bez udziału wiernych !

 

 

ZACHĘCAMY DO LEKTURY CAŁOŚCI DEKRETU KS. BPA:

https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7592-dekret-biskupa-tarnowskiego-dotyczacy-sprawowania-poslugi-duszpasterskiej-i-liturgicznej-w-wielkim-tygodniu

 

O PRAKTYCE PIERWSZYCH PIĄTKÓW I PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA W CZASIE EPIDEMII

https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7599-dziewiec-pierwszych-piatkow-miesiaca-informacje