W 1908 roku w Ochotnicy Górnej ustanowiono placówkę duszpasterską. Natomiast 10 maja 1925 roku Ks. Bp Leon Wałęga erygował parafię p.w. N.M.P. Wniebowziętej. Przez cały ten czas pracowali i pracują do dziś następujący duszpasterze:

1. Ks. Jan Słowik 1908 – 1913 (wikariusz eksponowany)
2. Ks. Marcin Rojek 1913 – 1919 (wikariusz eksponowany)
3. Ks. Antoni Kolarz 1919 – 1932 (wikariusz eksponowany, proboszcz)
4. Ks. Ludwik Białek 1932 (proboszcz)
5. Ks. Edward Wojtusiak 1932 – 1936 (proboszcz)
6. Ks. Józef Śledź 1936 – 1952 (proboszcz)
7. Ks. Bronisław Grębski 1952 – 1972 (proboszcz)

Wikariusze:
1. Ks. Stanisław Baniak 1964 – 1966
2. Ks. Mieczysław Czekaj 1966 – 1967
3. Ks. Józef Worek 1967 – 1968
4. Ks. Michał Czyrnek 1968 – 1972

8. Ks. Leopold Misterka 1972 – 2003 (proboszcz)

Wikariusze:
1. Ks. Stefan Tabor 1977 – 1980
2. Ks. Jan Koszyk 1980 – 1984
3. Ks. Antoni Bochenek 1984 – 1986
4. Ks. Jan Piętoń 1986 – 1989
5. Ks. Jan Wieciech 1989 – 1991
6. Ks. Zenon Tomasiak 1991 – 1994
7. Ks. Władysław Liptak 1994 – 1997
8. Ks. Krzysztof Węgrzyn 1997 – 2000
9. Ks. Paweł Pilas 2000 -2003

9. Ks. Zygmunt Kabat 2003 – 2011 (proboszcz)

Wikariusze:
1. Ks. Bernard Budacz 2003 – 2005
2. Ks. Andrzej Gadzina 2005 – 2011

10. Ks. dr Jan Mikulski 2011 – 2015 (proboszcz)

Wikariusze:
1. Ks. Andrzej Gadzina 2011 – 2012
2. Ks. Paweł Kita, od 2012 –

11. Ks. dr Stanislaw Kowalik od 2015 – (proboszcz)