Początki osadnictwa nad rzeką Ochotnicą sięgają XIV wieku. W 1416 roku król Władysław Jagiełło nadał Ochotnicy przywilej lokacyjny. W II połowie XVI w. Sołtys Walenty Ochotnicki założył wieś „Babiniec” – dzisiejsza Ochotnica Górna. W 1578 roku król Stefan Batory przywrócił uprawnienia sołtysa i osadników Sołtysowi Maciejowi Ochotnickiemu.

Od 1350 roku cała wieś Ochotnica, zarówno Dolna, jak i Górna, należała do parafii Tylmanowa. W 1566 roku został wybudowany w Ochotnicy Dolnej pierwszy mały drewniany kościółek (na miejscu dzisiejszego), który duszpastersko obsługiwali księża z Tylmanowej. Był to tzw. kościół filialny, z którego korzystali wierni zarówno z Ochotnicy Dolnej, jak i z Górnej. Z 1608 roku pochodzi wzmianka o pierwszej szkólce przykościelnej w Ochotnicy Dolnej.

W 1813 roku wierni całej Ochotnicy wybudowali w Ochotnicy Dolnej – w miejscu pierwszego kościoła – większy kościół parafialny z drewnianych bali. Wtedy też Ochotnica Dolna wraz z Górną stała się samodzielną placówką duszpasterską.

W 1909 roku ks. Jan Słowik, pierwszy proboszcz w Ochotnicy Górnej, wybudował wraz z wiernymi pierwszy skromny, drewniany kościół, plebanię, dom parafialny oraz założył cmentarz. Pod koniec 1909 roku ks. bp Leon Wałęga utworzył z Ochotnicy Górnej samodzielną placówkę duszpasterską, która ze względu na zawirowania polityczne tych czasów otrzymała dokumenty erekcyjne dopiero w 1925 roku.

W 1969 roku ks. Bronisław Grębski wybudował dzisiejszą kaplicę cmentarną, a w 1971 roku na osiedlu Jamne obecną kaplicę katechetyczną.

W 1981 roku ks. Leopold Misterka wraz z wiernymi Ochotnicy Górnej rozpoczął budowę dużego, dwypoziomowego nowego kościoła parafialnego. W 1982 roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod obecny kościół. Aktu tego dokonał ks. bp Jerzy Ablewicz.W 1985 roku rozpoczęto budowę nowej, murowanej plebanii, która została ukończona w 1988 roku. Poświęcenie plebanii, którego dokonał ks. bp Piotr Bednarczyk, zbiegło się z oddaniem do użytku duszpasterskiego dolnego kościoła.

W 1991 roku, na przylegającym do nowego kościoła wzgórzu, parafianie zbudowali stalową dzwonnicę na trzy dzwony.

W 1997 roku ks. bp Władysław Bobowski konsekrował i oddał do duszpasterskiego użytku ukończony i w pełni wyposażony górny kościół parafialny.

W 2003 roku rozebrano stary, drewniany kościół. Jego wyposażenie parafia przekazała w darze parafii rzymsko-katolickiej w Stanisławowie na Ukrainie.

W 2009 roku, dzięki ofiarności wiernych, ks. Zygmunt Kabat przeprowadził generalny remont wszystkich budynków parafialnych i przygotował parafię na Jubileusz 100-lecia istnienia duszpasterstwa parafialnego w Ochotnicy Górnej. Głównym Uroczystościom Jubileuszowym 14 listopada 2010 roku przewodniczył ks. bp Władysław Bobowski.
Z okazji Jubileuszu parafii nad wejściem do dolnego kościoła umieszczono obraz Matki Bożej Wniebowziętej; na starym placu kościelnym postawiono kapliczkę Matki Bożej Wniebowziętej; od strony północnej kościoła postawiono pomnik bł. Jana Pawła II. Jubileuszowymi pamiątkami wewnątrz kościoła są: duży krzyż z wizerunkiem umierającego Zbawiciela, rzeźbiony przez naszego parafianina, Kazimierza Sikorę, wiszący na ścianie nad głównym wejściem oraz ornat Maryjny, upamiętniający 100-lecie istnienia parafii w Ochotnicy Górnej.

7 maja 2011 r. zmarł tragicznie proboszcz parafii, ks. Zygmunt Kabat. W jego miejsce ks. Bp Ordynariusz zamianował proboszczem ks. dr Jana Mikulskiego. Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza w obowiązki parafialne nastąpiło 15 maja na mszy św. o godz. 9.00.

We wrześniu 2011 r. wykonano brukowane wejście na cmentarz parafialny oraz dwie aleje: do krzyża i do kaplicy cmentarnej. Zbudowano również budynek gospodarzczy przy plebanii i dokończono granitowy chodnik wokół kościoła. Położono też chodnik granitowy do pomnika bł. Jana Pawła II. W listopadzie 2011 r. wykonano malowanie górnego i dolnego kościóła oraz wszystkich pomieszczeń, znajdujących się w jego obrębie.

W sierpniu 2012 r. ks. Bp Ordynariusz mianował ks. Andrzeja Gadzinę administratorem parafii Trzciana k/ Mielca.

W jego miejsce wikariuszem parafii mianował ks. Pawła Kitę, który rozpoczął pracę duszpasterską w naszej parafii 26 sierpnia 2012 r.

W 2012 r. wykonano remont kaplicy na os. Jamne, wybrukowano kostką dwie kolejne alejki na cmentarzu i dokończono budowę pomieszczenia gospodarczego na cmentarzu. Zbudowano również suszarnię na drzewo opałowe do kościoła.

W październiku 2012 r. Papież Benedykt ogłosił Rok Wiary. Rok później, 20 października 2013 r. miała miejsce w parafii Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. Uroczystości powitania Obrazu przewodniczył ks. Bp Wiesław Lechowicz. Całe nabożeństwo było transmitowane przez Diecezjalne Radio RDN Małopolska. Kopia Obrazu Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium w Łagiewnikach oraz relikwie św. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II przebywały w naszym kościele jeden dzień, gromadząc w nim przez całą dobę zarówno parafian, jak i przybyłych gości.

W październiku został zainstalowany w górnm kościele ekran do wyświetlania tekstów pieśni, jak również filmów i różnych prezentacji komputerowych, natomiast w listopadzie została wykonana w dolnej części kościoła kaplica wraz z chłodnią, służąca dla celów pogrzebowych. Poświęcenie tej kaplicy miało miejsce 7 grudnia 2013 r.

W maju 2014 roku wykonano szlifowanie posadzki w górnm kościele oraz założono w kolejnym segmencie dachowym witraże, wykonane weług projektu p. Macieja Kauczyńskiego z Krakowa. Witraże przedstawiają świętych i błogosławionch Diecezji Tarnowskiej.