W tradycji pasterskiej umowną datą na zejście owiec z gór i zakończenie sezonu pasterskiego jest wspomnienie św. Michała Archanioła. Po tym terminie odbywa się jesienny redyk. 8 X o godzinie 14.00 rozpoczęła się Msza święta w kaplicy w Jamnem, którą ks. Proboszcz odprawił jako dziękczynienie za wypas owiec i 600-lecie Ochotnicy. W kazaniu nawiązał do góralskich korzeni i pasterskich tradycji. Natomiast po Mszy baca wyraził wdzięczność swoim juhasom i osobom zaangażowanym w rozwój pasterstwa, wśród nich także gazdom, którzy udostępnili hale i powierzyli swoje owce pod jego opiekę.