W sobotę 28 września odbyły się w Tarnowie pierwsze w historii Diecezjalne Warsztaty dla Psałterzystów, w których uczestniczyła młodzież z naszej parafii.

Warsztaty zorganizował Wydział Muzyki Kościelnej kurii tarnowskiej z Duszpasterstwem Liturgicznej Służby Ołtarza. Wzięły w nich udział 43 osoby z 30 parafii naszej diecezji. Warsztaty odbyły się w Diecezjalnym Studium Organistowskim.

Po nabożeństwie w kościele św. Józefa uczestnicy wysłuchali wykładu na temat miejsca, roli psałterzysty w liturgii, który wygłosił ks. dr Grzegorz Rzeźwicki, liturgista. Potem mieli zajęcia techniczne z emisji głosu, po czym odbyli ćwiczenia wokalne.

– Dziś najprostszą i najłatwiejszą drogą przygotowania psałterzystów jest sytuacja, w której organista pracujący w parafii wyławia z grupy ministrantów chłopców ze słuchem muzycznym i przygotowuje ich do pełnienia funkcji psałterzysty. Tak to funkcjonowało przez lata, a nawet może wieki. Organizacja warsztatów wynika z obserwacji, że w parafiach coraz trudniej jest o tych, którzy w czasie liturgii zaśpiewają psalm. Może czasem nie ma kto wyłowić chętnych, może czasem sprawa przygotowania psałterzystów jest jedną z wielu spraw w parafii, więc chcemy pomóc – mówi ks. dr Grzegorz Piekarz, dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej.

Generalnie przygotowanie psałterzystów to jeden z obowiązków organistów. Dlatego dziękujemy naszej organistce, P. Teresie, za poświęcany dla młodych ludzi czas i życzymy wielu chętnych młodych utalentowanych uczniów.