W tradycji pasterskiej umowną datą na zejście owiec z gór i zakończenie sezonu pasterskiego jest wspomnienie św. Michała Archanioła. Po tym terminie odbywa się jesienny redyk.

W związku z tym 28 września o godzinie 14.00 rozpoczęła się Msza święta w kaplicy w Jamnem, którą ks. Proboszcz Stanisław Kowalik i ks. wikariusz odprawili jako dziękczynienie za wypas owiec  i w int. wszystkich ludzi związanych z Pasterstwem.

Ks. Proboszcz w kazaniu nawiązał do góralskich korzeni i pasterskich tradycji. Natomiast po Mszy baca wyraził wdzięczność swoim juhasom i osobom zaangażowanym w rozwój pasterstwa, wśród nich także gazdom, którzy udostępnili hale i powierzyli swoje owce pod jego opiekę.

Wyrażamy uznanie dla bacy za ciężką pracę, której się podejmuje i wdzięczność za podtrzymywanie lokalnej tradycji.

Życzymy Bożego błogosławieństwa w tym trudzie. Szczęść Boże !