W Sobotę o godz. 17.00 odprawiliśy Msze świętą w Kościele, a po niej udaliśmy się Drogą Krzyżową pod Krzyż Patriotyczny na wzgórze iwankowskie. Tam przy Krzyżu daliśmy świadectwo naszej przynależności do Tego Świętego Znaku – Górale Zawsze przy Krzyżu.