W Fatimie Matka Boska nieustannie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali różaniec.
Różaniec to modlitwa prosta, ale bardzo bogata !
Każdego dnia w październiku zapraszamy Parafian oraz Gości do wspólnej modlitwy różańcowej,
abyśmy razem odkrywali jej piękno, głębię i moc.
Niech to będzie czas spotkania z Maryją, która w każdej tajemnicy przybliża nas do Jezusa.

Naszą wspólną modlitwę od poniedziałku do soboty rozpoczynać będziemy Mszą Świętą o godz. 17.00 z czytanką różańcową, a po Mszy nabożeństwo. Natomiast w niedzielę po Mszy o godzinie 9.00