17.09.2016 r., podczas Mszy św. o godz. 9.00, dziewięciu aspirantów dołączyło do grona ministrantów posługujących w naszej parafii.  Za formację chłopców i przygotowanie do pełnienia tej funkcji  podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw odpowiadał ks. wikariusz Paweł Kita. W imieniu kandydatów, podczas specjalnego obrzędu, zwrócił się do ks. proboszcza z prośbą  o  dopuszczenie ich do pełnienia posługi ministrantów. Ksiądz proboszcz  odebrał od aspirantów przyrzeczenie i udzielił błogosławieństwa na pełnioną służbę Bogu i ludziom.  Na znak przyjęcia do grona ministrantów, chłopcy włożyli pobłogosławiony wcześniej strój  liturgiczny. W tym wyjątkowym dniu, młodym ministrantom towarzyszyli przede wszystkim ich rodzice oraz cała wspólnota parafialna, która otoczyła ich serdeczną modlitwą.