W niedzielę, 5.02.2017 odbył się III memoriał  na Skałce. W ten sposób uczczono 62. rocznicę pobytu ks. Karola Wojtyły na Skałce. W 1955 roku z grupą młodzieży spędził tutaj, w gospodarstwie Katarzyny i Józefa Janczurów, kilka dni na obozie narciarskim.

Od rana na Skałce tego dnia trwały zawody narciarskie przeprowadzone przy pomocy MKS Trial Ochotnica, a o godzinie 12.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę świętą w Wojtyłowej Gazdówce. We Mszy uczestniczyli parafianie, turyści, muzyka Ochotnych, członkowie ZP i KGW, kierownik WOK-u,  radni gminy i sołtys Ochotnicy Górnej. Nie zabrakło także GOPR-owców i funkcjonariuszy Policji, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia.