Dni powszednie: 7:00 i 18:00

Niedziele i święta:
Kościół parafialny: 7:00, 9:00, 11:00 i 16:00
Kaplica Jamne: 10:00