31 maja, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przypadającą tradycyjnie w czwartek po Uroczystości Najświętszej Trójcy, oddając cześć Jezusowi eucharystycznemu, udaliśmy się z procesją ulicami naszej miejscowości. Zatrzymując się przy 4 tradycyjnych stacjach, zwanych ołtarzami,  wysłuchaliśmy 4 Ewangelii i odśpiewaliśmy suplikacje, prosząc Boga o błogosławieństwo i zmiłowanie.  

W tym dniu, kiedy jeszcze bardziej koncentrujemy się na Eucharystii i Chrystusie Kapłanie obecnym w tym sakramencie, obchodziliśmy także jubileusz 40-lecia posługi kapłańskiej ks. infułata Zdzisława. 

W Polsce, od czasów rozbiorów, z udziałem w procesji łączyła się w świadomości wiernych manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych ulicami miast.

Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowała 17 lutego 1967 r. obrzędy procesji Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym ołtarzu oraz czytania Ewangelii tematycznie związane z Eucharystią.

Zdjęcia: Kinga Czajka