8 XII 2016, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy św. wieczornej, 10 kandydatek przygotowanych przez ks. Pawła  zostało przyjętych przez ks. Proboszcza do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Również tego dnia dla uczczenia Matki Bożej po Mszy św. mieliśmy okazję uczestniczyć w nabożeństwie, podczas którego chór parafialny i schola młodzieżowa zaśpiewali Akatyst – starożytny hymn ku czci Bogurodzicy. Treść hymnu koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego i Jego Kościoła.