1. Witamy wszystkich gości, którzy przyjechali do naszej parafii, aby wypocząć i przeżywać razem z nami odpust parafialny Ku czci Maryi Wniebowziętej.
  2. Dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości odpustowej, a szczególnie moim parafianom za tak piękne duchowe przeżycie. W sposób szczególny dziękuję: ks. Tadeuszowi Celuście, proboszczowi z Marcinkowic, Kapłanom gościom, ks. prof. Piotrowi Tomasikowi – dziekanowi wydziału teologicznego UKSW, ks. dr Adamowi Sroce, księżom z Dekanatu. Orkiestrze Dętej z Ochotnicy Dolnej pod batutą p. Piotra Matusiewicza. Wszystkim niosącym baldachim, feretrony, sztandary, poduszki, Kapeli góralskiej, strażakom, harcerzom, Dzieciom I Komunijnym w strojach góralskich, dzieciom sypiącym kwiatki i dzwoniącym, DSM, lektorom i ministrantów. Mieszkańcom osiedli Puchry i Stasichy za dekoracje wieńcami. Panu Kościelnemu i Organiście oraz Gospodyni. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać.
  3. Dziękujemy parafianom, którzy w ostatnim tygodniu zadbali o czystość kościoła i za złożone ofiary na kwiaty. Do sprzątania kościoła na najbliższą sobotę na godz. 9:00 prosimy mieszkańców osiedla Bielskie: Wiercioch Katarzyna nr 110A, Wiercioch Teresa nr 110, Urbaniak Maria nr 109, Cabaj Joanna nr 108, Czajka Jadwiga nr 103B.
  4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w Gościu Niedzielnym m.in. przeczytamy jak skończyło się ziemskie życie Maryi.
  5. Dziękujemy Krzysztofowi Czajce za wykonanie 3 nowych podstaw do feretronów, a p. Wiesławowi Foksowi za zrobienie 2 nowych ławek przed kaplicą na Jamnem. Bóg zapłać.

Wszystkim życzymy dobrego Odpustu i błogosławionego dnia.