W Wielki Czwartek  gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach, a ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Bierze chleb i wino i przemienia je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Zanim odszedł do Ojca, zostawił nam testament miłości, którym jest On sam  pozostający z nami w sakramentach świętych, w Eucharystii i sakramencie święceń kapłańskich, których to ustanowienie dzisiaj  wspominamy. 

Z tej okazji chcemy życzyć naszym drogim duszpasterzom – księdzu proboszczowi Stanisławowi i ks.  katechecie Pawłowi – oraz pomagającym w naszej parafii kapłanom – by każdego dnia czerpali moc od Chrystusa Dobrego Pasterza. Niech Chrystus Kapłan ma Was zawsze w Swoim Boskim Sercu i chroni od wszelkiego zła. Niech Wam obficie błogosławi i  Sam będzie dla Was wieczną nagrodą po ziemskich trudach, a Maryja ma Was zawsze w Swojej matczynej opiece. 

Liturgię Wielkiego Czwartku zakończył obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i tam rozpoczęła się adoracja w ciszy.