W Wielki Piątek sprawowanie pamiątki męki i śmierci Jezusa Chrystusa rozpoczęliśmy od Drogi Krzyżowej. W tym dniu liturgia koncentruje się przede wszystkim na rozważaniu biblijnego opisu Męki Pańskiej. 

Kapłani, po  wejściu asysty liturgicznej i oddaniu czci ołtarzowi, upadli na twarz. W Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmowała śpiewana  Męka Pańska według św. Jana. Po homilii i uroczystej modliwie powszechnej przystąpiliśmy do adoracji i uczczenia Krzyża, którego ramiona zostały odsłonięte przy trzykrotnym śpiewie: „Oto drzewo Krzyża, na kórym zawisło zbawienie świata”.  Po adoracji krzyża odbyła się Komunia święta. W tym dniu w Kościele nie odprawia się Eucharystii. Na zakończenie, przy dźwięku kołatek i śpiewie „Odszedł Pasterz od nas” – eucharystyczne Ciało Chrystusa  zostało  przeniesione do Grobu Pańskiego, przy którym odmówiliśmy koronkę w pierwszym dniu nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego. Adorację rozpoczął wspólny śpiew wszystkich części Gorzkich Żali. Po nim modlitwie przy Grobie Jezusa prowadziła młodzież.