RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Wielkim bogactwem parafii są liczne róże różańcowe. Każda ma swego Patrona.

  • Róże ojców:

I – św. Józefa – 19 marca;
II – św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca;
III – św. Pawła Apostoła – 29 czerwca;
IV – św. Stanisława Biskupa i Męczennika – 8 maja

  • Róże matek:

I – NMP Niepokalanej – 8 grudnia;
II – Matki Bożej Różańcowej – 7 września
III – Matki Bożej Fatimskiej – 13 maja;
IV – św. Anny – 26 lipca;
V św. Zofii – 15 maja;
VI – św. Heleny – 18 sierpnia;
VII – św. Jadwigi Królowej – 8 czerwca;
VIII – św. Kingi – 24 lipca;
IX – św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 1 pażdziernika;
X – św. Agnieszki – 21 stycznia;
XI – św. Elżbiety Węgierskiej – 17 listopada;
XII – św. Katarzyny – 25 listopada;
XIII – św. Jadwigi Śląskiej – 16 pażdziernika;
XIV – św. Faustyny – 5 pażdziernika;
XV św. Weroniki – 13 stycznia;
XVI – św. Wojciecha – 23 kwietnia (Róża mieszana)

  • Róże młodzieży gimnazjalnej:

I – św. Stanisława Kostki – 18 września;
II św. Jana Ewangelisty – 27 grudnia;
III – św. Mateusza – 21 listopada

  • Róże dziecięce

I – bł. Dzieci Fatimskich – 20 lutego;
II – św. Michała Archanioła – 29 września;
III – św. Gabriela Archanioła – 29 września;
IV – św. Marka Ewangelisty – 25 kwietnia

Patronalne Święto Róż Żywego Różańca – we wspomnienie MB Różańcowej – 7 pażdzierniaka. Zmiana tajemnic różańcowych – w każdą I niedzielę miesiąca po mszy św. sprawowanej o godz. 11.00. Zapraszamy do tworzenia nowych róż różańcowych!

Wspólnota służby liturgicznej

Wspólnota służby liturgicznej, to liczne grono lektorów oraz ministrantów, którzy zgodnie z ustalonym porządkiem pełnią dużur liturgiczny przy ołtarzu nie tylko w niedziele i święta, ale również w dni powszednie. Chłopcy z III klasy szkoły podstawowej mogą zgłaszać swoją chęć służenia przy ołtarzu do ks. Katechety, który prowadzi przygotowanie aspirantów do służby podczas liturgii. Przyjęcie nowych ministrantów ma miejsce zawsze w Uroczystość Chrystusa Króla.

Zachęcamy młodzież pracującą i osoby dorosłe do podejmowania posług liturgicznych przy ołtarzu, zwłaszcza w niedziele i święta. Wszyscy jesteśmy wezwani przez Boga do odpowiedzialności za liturgię; możemy nie tylko być obecni w kościele, ale razem z kapłanem kształtować ją, by zawsze była sprawowana poprawnie i pomagała wiernym modlić się owocnie.

W parafii mamy czterech szafarzy Eucharystii. Ich zadaniem jest pomagać kapłanom w rozdzielaniu Komunii św. podczas Eucharystii oraz zanosić Komunię św. do chorych, zwłaszcza w niedziele i dni świąteczne.

27 listopada 2011 r. na mszy św. o godz. 11.00 pięciu aspirantów zostało przyjętych do grona ministrantów. Nowym ministrantom oraz całej służbie liturgicznej życzymy gorliwości w służbie dla Boga przy ołtarzu Pańskim.

Dziewczęca Służba Maryjna

Do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej należą dziewczęta ze szkoły podstawowej oraz z gimnazjum.

Moderatorem tej grupy jest ks. Katecheta. Spotkania formacyjne DSM odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w sali nad zakrystią. Dziewczęca Służba Maryja gromadzi się w każdą I sobotę na Eucharystii. Podejmuje wtedy posługi liturgiczne. Z grona DSM wyrosła również schola parafialna, która swoim świewem ubogaca liturgię w naszym kościele. Patronalnym świętem DSM jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zapraszamy do Dziewczęcej Służby Maryjnej dziewczynki już z III klasy szkoły podstawowej. Trwanie w tej wspólnocie jest wielką pomocą do naśladowania Maryi, Służebnicy Pańskiej, zawsze posłusznej słowu Bożemu. Formacja w ramach DSM pomaga przygotować się do pełnienia różnych dziewczęcych posług w liturgii. Podczas wakacji dziewczęta z DSM mogą uczestniczyć w rekolekcjach wakacyjnych organizowanych w ramach naszej diecezji.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Rycerstwo Niepokalanej jest wspólnotą modlitewną, która swoje istnienie zawdzięcza św. Maksymilianowi Kolbe, który zainicjował ją za swojego życia. Rycerze Niepokalanej zobowiązują się do noszenia Cudownego Medalika oraz do codziennej modlitwy ofiarowania się Niepokalanej: „O Maryjo bez grzechu poczęta; módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”. Wzorem św. Maksymiliana, członkowie Rycerstwa starają się naśladować Maryję w Jej postawie czystości serca i gotowości, aby na co dzień pełnić wolę Bożą i zabiegać o rozwój Królestwa Bożego na ziemi.

W naszej parafii Koło Rycerstwa Niepokalanej zostało założone 8 lutego 1998 r. Tej niedzieli podczas mszy świętych p. Leszek Jaworski, ogólnopolski animator Rycerstwa Niepokalanej, wygłosił konferencję na ten temat. Do Rycerstwa włączyło się tego dnia 756 parafian oraz 119 turystów przebywających w tym czasie na terenie parafi. 21 listopada 2004 r. miała miejsce II prelekcja p. Leszka Jaworskiego, będąca okazją odnowienia swojej przynależności do Rycerstwa Niepokalanej dla 118 parafian. Po raz trzeci p. Leszek gościł w naszej parafii 16 października 2011 r. Podczas prelekcji mówił o potrzebie Rycerstwa dzisiaj. Tego dnia deklarację włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej wypełniło 110 osób. Niech Będzie Bóg uwielbiony we wszelkich wysiłkach zmierzających do naśladowania Maryi w Jej całkowitym oddaniu się Chrystusowi i Jego dziełu.

AKCJA KATOLICKA

Powstanie Stowarzyszenia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przy parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Ochotnicy Górnej, to odpowiedź na apel Ojca św. i Biskupów.

Stowarzyszenie liczy obecnie 54 członków. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w wąskim gronie w marcu 1999 r. W kwietniu miało miejsce pierwsze – już bardziej oficjalne – spotkanie, poprzedzone Mszą św., którą odprawił diecezjalny asystent Akcji Katolickiej, Ks. dr Jan Siedlarz. W maju odbyło się zebranie wyborcze, na którym wyłoniono trzech kandydatów na prezesa. Prezesem został Stanisław Czajka.

A oto pełny skład zarządu:

Prezes:
– Stanisław Czajka

Zastępcy:
– Kunegunda Cebula
– Anna Szlaga

Sekretarz:
– Józef Chrobak

Skarbnik:
– Maria Dobrzyńska

Członkowie:
– Maria Brusińska
– Krystyna Czajka
– Józef Urbaniak

Spotkania parafialnej Acji Katolickiej odbywają się w drugą niedzielę miesiąca. Są to spotkania formacyjno – organizacyjne, poprzedzone Mszą św., spotkania otwarte, na które zapraszani są wszyscy zainteresowani.
15 września 1999 r. Ks. Bp Ordynariusz Wiktor Skworc wydał dekret, na mocy którego erygował Oddział Akcji Katolickiej w Ochotnicy Górnej. Od tej chwili struktury organizacyjne nabrały mocy prawnej. Pracę formacyjną rozpoczęto od rekolekcji, króre odbyły się w dniach 22 – 24 października 1999 roku. Rekolekcje te nosiły nazwę „Kurs św. Filipa”, a przeprowadzone zostały przez Szkołę Nowej Ewangelizacji z Nowego Sącza. Rekolekcje były wspaniałym przeżyciem dla wszystkich uczestników.

„Nowa Ewangelizacja”, a więc nowe formy przekazu, nowy sposób dotarcia do współczesnego człowieka, nowa gorliwość osób prowadzących rekolekcje pozwoliły uczestnikom spotkać Jezusa i odnowić swoją wierność Bogu.
Świętem patronalnym Stowarzyszenia Akcji Katolickiej jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zapraszamy do Stowarzyszenia nowych członków.

Parafialny Oddział Caritas

7 października 2004 r., we wspomnienie MB Różańcowej, w 60-tym jubileuszowym „Tygodniu Miłosierdzia”, zawiązała się grupa inicjatywna Parafialnej Caritas. Stowarzyszenie liczy 9 osób. Członkinie podejmują opiekę nad ubogimi i chorymi w następujących osiedlach:

Groń Władysława – Jurkowski Potok, Piszczkówka, Sikory i Marciny;
Fisiorek Janina – Gronie, Gabrysie, Majdówka i Czuby;
Grzywnowicz Anna – Czajki, Bielskie, Błaszczaki i Polaki;
Szlaga Zofia – Szlagi, Zawady, Iwanki i Kopcówka;
Kulig Krystyna – Jamne Górne i Dolne;
Krzyśko Maria – Jaszcze Górne i Dolne;
Czajka Stanisława – Bartoszówka, Furcówka, Holina i Forendówki;
Błachut-Buczek Halina – Ustrzyk, Szpuntówka i Studzionki;
Faron Krystyna – Czepiele, Białówka, Stasichy i Puchry.
Patronalne święto Caritasu – Niedziela Miłosierdzia Bożego – II Niedziela Wielkanocna.

Comiesięczne nabożeństwo Caritasu – każdy I wtorek miesiąca.