O, namaszczone,
o, tajemnicze Kapłańskie ręce.
Ojciec was lepił,
Syn umiłował,
Duch was poświęcił.
Ojciec się z wami łamie jak chlebem swą stwórczą mocą,
Duch was pomazał,
Duch was napełnił i przeistoczył.
Syn was jak owce pilnie odszukał wśród rąk tysięcy,
By złożyć na was swoje, przebite skrwawione ręce.
O, tajemnicze!
O, przemienione!
Kapłańskie dłonie!
Pieczęć wieczystą wypalił na was wieczysty Płomień.
Z bojaźni drżeniem odgadnąć pragnę, co się w was chowa.
Czy też wy jeszcze jesteście moje
Czy Chrystusowe?

W Wielki Czwartek – dzień szczególnej  pamięci o kapłanach – otoczmy wdzięczną modlitwą i serdecznym słowem naszych duszpasterzy – ks. Proboszcza Stanisława i ks. Jacka, którzy każdego dnia prowadzą nas do Boga. Dziękując Bogu za kapłanów, którzy posługują w naszej parafii i pełnią pośród nas posługę sakramentalną, ofiarujemy w ich intencji płynąca z serca modlitwę. Jest ona nie tylko w tym trudnym czasie najbardziej Księżom potrzebna! Pamiętamy również o zmarłych kapłanach, których Bóg powołał już do siebie.

Te słowa miały wybrzmieć dzisiaj w naszym kościele w kontekście uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej. W imieniu delegacji parafialnych, które w obecnej sytuacji nie mogą złożyć  życzeń osobiście, przekazujemy drogą internetową zapewnienie o modlitewnej pamięci i serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa +

Wdzięczni Parafianie z Ochotnicy Górnej