Jezu Ufam Tobie

W roku 100- lecia Objawień Fatimskich oraz

Roku św. Brata Alberta Chmielowskiego

 

Niedziela – 22.10.2017 – Rozpoczęcie Misji Świętych

7.00 – Msza święta z kazaniem wprowadzającym
9.00 – Msza święta z kazaniem wprowadzającym
11.00 – Msza święta  z kazaniem wprowadzającym                                                                                                                15.00 Nabożeństwo do Bożego miłosierdzia oraz Różaniec święty
16.00 – Msza święta z kazaniem wprowadzającym
21.00 – Apel Jasnogórski

Poniedziałek 23.10.2017 – Dzień Wiary

7.00 – Msza święta z kazaniem ogólnym
16.00 – Nauka dla dzieci  i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum                                                                            17.00 –  Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza święta z kazaniem ogólnym
           – Nauka stanowa dla Kobiet
20.15 – Nauka dla Młodzieży szkół średnich i pracującej
21.00 – Apel Jasnogórski

 

Wtorek 24.10.2014 – Dzień Nadziei

7.00 – Msza święta z kazaniem ogólnym                                                                                                                                   17.00 – Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza święta z kazaniem ogólnym
            – Nauka stanowa dla Mężczyzn
 21.00 – Apel Jasnogórski

Środa 25.10.2017 – Dzień pojednania i przebaczenia

7.00 – Msza święta z kazaniem
8.00-10.00 – Spowiedź święta                                                                                                                                                 10.00-14.00 – Przerwa
14.00-15.30 – Spowiedź święta                                                                                                                                                               15.30 – 16.00 – Przerwa                                                                                                                                                                           16.00 -17.00 – Spowiedź święta                                                                                                                                                        17.00- Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza święta z kazaniem ogólnym
             – Procesja na Cmentarz + Apel Jasnogórski

 

Czwartek 26.10.2017 – Dzień Eucharystii i Kapłaństwa

7.00 – Msza święta z kazaniem ogólnym                                                                                                                                         17.00 – Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza święta z kazaniem ogólnym
            – Nabożeństwo Przebłagalne za grzechy Parafii
21.00 – Apel Jasnogórski

 

Piątek 27.10.2017 – Dzień Cierpienia

7.00 – Msza święta z kazaniem ogólnym
9.00 – Msza święta dla chorych, starszych i seniorów
          – Sakrament namaszczenia chorych + Błogosławieństwo Lourdzkie                                                                            17.00 – Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza święta z nauką ogólną
          – Droga Krzyżowa ulicami Parafii + Apel Jasnogórski

 

Sobota 28.10.2017 – Dzień Maryjny

7.00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
10.00 – Nabożeństwo dla najmłodszych Dzieci + Błogosławieństwo Dzieci i Matek w stanie błogosławionym                 17.00 – Nabożeństwo różańcowe
17.30 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich                                                                                                 21.00 – Apel Maryjny

 

 Niedziela 29.10.2017 – Zakończenie Misji

7.00 – Msza święta z kazaniem końcowym
9.00 – Msza święta z kazaniem końcowym
11.00 – Msza święta na zakończenie Misji świętych
       – Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym + Poświęcenie krzyży Wiernych (przynosimy krzyże)
Błogosławieństwo Papieskie