Pytania na 28 marca

na podstawie czytań od 21 do 27 marca

 

Klasy 1-4

  1. Co Pan Jezus powiedział kobiecie cudzołożnej?
  2. Co się dzieje z każdym, kto popełnia grzech?
  3. O czym Maryja rozmawiała z aniołem Gabrielem?

 

Klasy 5-8

  1. Co było przyczyną zdumienia króla Nabuchodonozora?
  2. «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». O jakiej prawdzie i o jakiej wolności mówi Jezus w przytoczonym fragmencie? Wytłumacz na podstawie dwóch akapitów następujących po tym cytacie.
  3. Jakie były argumenty arcykapłanów i faryzeuszy za tym, aby Jezusa skazać na śmierć?

 

 

Odpowiedzi należy wysyłać drogą elektroniczną do czwartku (01.04.2021r.)
na adres e-mail: biblijnyochotnicagorna@interia.pl