1. Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową, którą rozpoczynamy Wielki Tydzień. Poświęcenie palm na sumie. Zgromadzimy się przed kościołem, odczytamy Ewangelie i ruszymy procesją do kościoła, aby uczestniczyć we Mszy św. Po Mszy św. konkurs palm. Bóg zapłać za dzisiejszą składkę na WSD w Tarnowie jako jałmużna wielkopostna. Bóg zapłać wszystkim dzieciom, które zbierały swoje drobne ofiary do skarbonek wielkopostnych, z przeznaczeniem dla dzieci ubogich. Skarbonki można przynieść w najbliższą środę albo w Wielka Sobotę.
  2. Prosimy członków Akcji Katolickiej o pomoc w dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego w środę po Drodze Krzyżowej. Natomiast w czwartek na godz. 11.00 zapraszamy Dziewczęta z DSM-u.
  3. W środę po Mszy o godz. 18.00 wyruszymy na Drogę Krzyżową w plenerze. Pójdziemy w odwrotną stronę jak na Boże Ciało i zakończymy przy Krzyżu Misyjnym. Zapraszamy harcerzy z pochodniami  oraz poszczególne stany do niesienia Krzyża. Prosimy o pomoc druhów OSP.
  4. Program Triduum Paschalnego, na które zapraszamy całą parafię:

Wielki Czwartekgodz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do „Ciemnicy” i adoracja do godz. 21.00.

Wielki Piątek – jest pamiątką śmierci Pana Jezusa. W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych. Rozpoczęcie adoracji o godz. 8.00. Porządek adoracji: Od 8.00 – os. Zawady, Iwanki, Szlagi i Puchry Od 9.00 – os. Polaki, Błaszczaki, Bielskie i Czuby Od 10.00 – os. Białówka, Czepiele, Mostkowe i Czajki Od 11.00 – os. Jurkowski Potok, Piszczkówka, Sikory i Marciny Od 12.00 – os. Gronie, Gabrysie i Majdówka Od 13.00 – os. Bartoszówka, Holina i Studzionki, Przełęcz Knurowska Od 14.00 – os. Furcówka, Ustrzyk i Stasichy Od 15.00 – os. Jamne Dolne i Jamne Górne Od 16.00 – os. Jaszcze Dolne i Jaszcze Górne Od 17.00 – os. Forendówki, Szpuntówka i Skałka.Prosimy Strażaków oraz Górali o pełnienie Straży Honorowej przy Grobie Pańskim

Droga Krzyżowa godz. 11.00 oraz 17.30

Godz. 18.00 – Rozpoczęcie Liturgii Wielkiego Piątku

Pamiętajmy o przyozdobieniu krzyży przydrożnych. O przyozdobienie Krzyża misyjnego prosimy mieszkańców os. Czajki. Podczas adoracji Krzyża w Wielki Piątek wierni składają ofiary na potrzeby Ziemi Świętej. Po przeniesieniu Jezusa do Grobu adorację rozpoczniemy śpiewem Gorzkich Żali, o godz. 21.00 adoracja prowadzona przez młodzież i zakończenie o godz. 22.00.

Wielka Sobota – W tym dniu trwamy przy Grobie Pańskim i adoracji Jezusa. Poświęcenie pokarmów w naszym Kościele: 8.00, 9.00. 10.00, 11.00 (prosimy na tę godzinę przyjść w strojach góralskich) 12.00, 13.00.

Godz. 19.00 – Rozpoczęcie Celebracji Wigilii Paschalnej od poświęcenia ognia, następnie liturgia słowa, odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych na koniec Uroczysta Msza Wigilii Paschalnej. Ta Wigilia jest najważniejsza w całym roku liturgicznym, dlatego zapraszamy wszystkich do kościoła. Bardzo prosimy o przyniesienie świec. Będą one potrzebne już po poświęceniu ognia oraz na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Godz. 7.00 – Rezurekcja – prosimy o przygotowanie baldachimu, feretronów, pocztów sztandarowych oraz o przybycie w strojach góralskich. Po procesji Msza św. około 7.30. Ponadto Msze św. 10.00 – Jamne, 11.00, 16.00.

  1. Dziękujemy parafianom, którzy w ostatnim tygodniu zadbali o czystość kościoła i za złożone ofiary na kwiaty. Do sprzątania kościoła w czwartek na godz. 9.00 zapraszamy mieszkańców os. Gronie: Rusnak Maria nr 55A, Niewiadomy Lucyna nr 55B, Topolska Jadwiga nr 54A, Jamińska Anna nr 57, Zasadnia Janina nr 55, Królczyk Małgorzata nr 55, Niewiadomy Izabela nr 55D, Topolska Maria nr 54, Nogawka Barbara nr 52, Kołaciak Danuta nr 50A.
  2. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym m.in. znajdziemy wyjaśnienie, czym jest Wielki Tydzień.
  3. W imieniu ks. Pawła i Jego rodziny pragniemy Wam podziękować za tak liczny udział w pogrzebie Jego Taty. Dziękujemy za obecność różnym delegacjom, za przyjęte Komunie św. i za zamówione Msze św. Bóg zapłać.
  4. Dziś o godz. 13.00 pogrzeb śp. Krystyny Maciągi z os. Polaki.