1. Dzisiaj kończymy nabożeństwo 40-godzinne przygotowujące nas do Wielkiego Postu. Czas adoracji Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św. wykorzystajmy przede wszystkim na przeproszenie Pana Boga za wszystkie grzechy popełnione w okresie trwającego karnawału. Prośmy też dla siebie i dla bliskich o potrzebne łaski na każdy dzień.
  2. Dzisiaj również rozpoczynamy Tydzień modlitw o Trzeźwość Narodu i naszej parafii. Zachęcamy do wpisywania się do księgi trzeźwości i świadectwa abstynencji wobec uzależnionych.
  3. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa, którą rozpoczniemy Wielki Post i czas Komunii św. Wielkanocnej. Msze święte o godz.700, 900 i 1700. Na wszystkich Mszach świętych będzie posypanie głów popiołem na znak, że chcemy się nawracać. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli ograniczenie się do trzech posiłków w ciągu dnia oraz całkowita abstynencja od pokarmów mięsnych. Składka na tacę w tym dniu będzie przeznaczona na cele charytatywne.
  4. W środę rozdamy dzieciom i młodzieży tzw. zdrapkę wielkopostną, w każdy dzień będzie do uczynienia jakieś drobne postanowienie.
  5. W okresie Wielkie Postu w każdy piątek o 1700 Droga Krzyżowa, a po niej Eucharystia z kazaniem pasyjnym. Natomiast o godz. 20.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i wszystkich chętnych. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę po Mszy sprawowanej o godz. 9.00.
  6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” m.in. o sensie wielkopostnych umartwień.
  7. Dziękujemy parafianom, którzy w tym tygodniu zadbali o czystość Kościoła i za ofiary na kwiaty. Do sprzątania kościoła w najbliższą sobotę na godz. 900 – prosimy parafian z os. Jamne Górne: Kaim Iwona nr 164, Foks Maria nr 158A, Stefaniak Janina nr 163C, Bielska Janina nr 157, Kukuczka Stanisława nr 157A, Sikora Zofia nr 156, Szlaga Janina nr 155H.
  8. Dzisiaj po Mszy wieczorowej zapraszamy na Grupę Biblijną.
  9. Przekazaliśmy ks. Robertowi Bielowi gregoriankę na marzec za śp. Jana Jagiełę.
  10. Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że do 06.03.2020 r. można składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o poszerzenie terenów budowlanych. Szczegóły na stronie internetowej Gminy.

 

 Wszystkim Gościom oraz Parafianom
życzymy  błogosławionego całego tygodnia !